Adreça: Mercat de la Plaça de Cuba, parada 11
Telèfon: 632549824
Web: http://www.cigrosalat.com/
Correu electrònic: cigrosalat@gmail.com